English Image Map
Amikor nem tudjuk megőrizni a természetet a maga valójában, akkor olyan építészetre és települési formák kialakítására kell törekedjünk. amelyek a legkevéssé károsítják azt.

Zvi Hecker

infrastruktúra

Úthálózat

A területre való bejutást zárt sorompó határolja a bejárati, saját használatú út indulási pontjánál. A parkfalu kiépített saját belső magánúthálózata tükörkészítéssel, tömörített zúzókő ágyazattal és különböző szemcsenagyságú koptató, hengerelt murvaborítású szabvány szerinti szélességben vízelvezető árkokkal készült több mint 15 kilométernyi nyomvonalon. Végleges szilárd burkolat elkészítése a teljes közmű kiépítés után lehetséges.

 

Elektromos áram

Elektromos energiaellátás 20 KV-os elektromos hálózatról lehetséges, mely 350 méteres csatlakozási távolságra található. A belső elosztóhálózat földkábel kiépítéssel, telepített transzformátorral került kialakításra. Az elektromos áram esetében a jogerős létesítési engedély alapján kivitelezésre és átadásra került az E.on Észak-Dunántúli Zrt-val által a tervekben foglalt elektromos hálózat.

 

Gáz

Az ingatlan-együttes vezetékes földgázzal történő ellátása a Parkfalutól kb. 4500 méterre található nagyközépnyomású vezetékről lehetséges. A Parkfalu belső hálózatának és a csatlakozó nagyközépnyomású vezetéknek a műszaki tervei elkészültek, a kivitelezés és üzembe helyezés 2010 november 1.-vel lezárult.

 

Ivóvíz

A vezetékes ivóvízellátást Szomor községből, 3.5 km távolságról nyomásfokozóval lehet megoldani. Az engedélyezési tervek elkészültek, a jogerős létesítési engedély rendelkezésre áll.

 

Szennyvízkezelés

A mintegy 130 építési telek háztartási szennyvízét egy természetes – tehát nem baktériumos – ülepítőbe lehet bekötni, mely a terület Szomor felőli sarkában kerül elhelyezésre. Az erre vonatkozó saját szennyvíztisztító-telep és csatornahálózat tervei elkészültek, a jogerős létesítési engedély rendelkezésre áll.

 

Karsztkút

A terület közösségi részén jogerős létesítési engedéllyel rendelkező karsztkút található. A létesítési engedély 350 méter mély, 18 m3/óra kapacitású karsztkút fúrását tette lehetővé. A kút fúrása 2010. augusztus 31-vel befejeződött, a kútfej kiképzést követően ezen alternatív ivóvíz ellátás megoldottá válik.

 

Telekommunikációs ellátottság

A hírközlési kábel tervezett nyomvonala (optikai) az ivóvíz-tápvezetékkel párhuzamosan helyezkedik el, a Szomor Község központjában lévő telekommunikációs központhoz csatlakozik. Kiviteli engedélyes tervek elkészültek, a Nemzeti Hírközlési Hatóság a terveket jóváhagyta.

 
 
 
Egyedülálló fejlesztés a Budapesti Városrégióban, a magyar kreatív ipar központjában. A nyugodt környezet és az alkotó munka helyszíne: lakópark és erdő. Azoknak ajánljuk, akik otthon is dolgoznak, fontos a környezet és az inspiráció, legyen az filmkészítés, egyetemi oktatás, innováció vagy iparművészet. Egészséges környezetben lévő valódi otthon, a kultúra, az alkotó munka, a mobilitás tere.